دات نت نیوک
پرسنل واحد مالی
مدیر بخش حسابداری
امید الیاسی
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد اداری
مدیر امور اداری
حمید رضا چگنی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد پیمان و رسیدگی فنی
مدیر واحد پیمان و رسیدگی
مهدی نجمی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی عمران - عمران ( دانشگاه آزاد اراک)
تلفن: 46049846
:
کارشناس پیمان رسیدگی و آزمایشگاه
محمد حسن عدالتی
تحصیلات:
کارشناسی رشته زمین شناسی(دانشگاه اصفهان)
تلفن: 46049846
:
کارشناس پیمان و رسیدگی
محمد نجمی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - حمل و نقل
تلفن: 46049846
:
کارشناس پیمان رسیدگی و متره برآورد
النا ممبینی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد مطالعات راه و آزادراه
معاون بخش طراحی و مطالعات پروژه های راه و راه آهن
سعید عباسی
تحصیلات:
دانشگاه تربیت مدرس
تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات و طراحی مسیر
فرزانه باغشمالی
تحصیلات:

تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات و طراحی مسیر
مهدیا کلانتری
تحصیلات:
کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات و طراحی مسیر
مهدی شفیعی
تحصیلات:
كارشناسی ارشد ايمني
تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات و طراحی مسیر
محمد جواد مهدی زاده
تحصیلات:
كارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات و طراحی مسیر
محمد امین اصغری
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات و طراحی مسیر
پریسا صمدیان
تحصیلات:
كارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات و طراحی مسیر
سید حسام الدین صادقی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
کارشناس مطالعات ترافیک و حمل و نقل
شیما محمدی
تحصیلات:
كارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد مطالعات سازه پل
کارشناس ارشد مطالعات و طراح پل و ابنیه فنی
علی دلنواز
تحصیلات:
دکتری تخصصی مهندسی عمران - سازه و زلزله
تلفن: 46049846
:
مدیر واحد مطالعات سازه و طراح پل و ابنیه فنی
داود روشندل
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
تلفن: 46049846
:
کارشناس سازه
محسن بهمئی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد مطالعات هیدرولیک و هیدرولوژی
مدیر واحد مطالعات هیدرولوژی و مهندسی رودخانه
علیرضا محب زاده فتاحی
تحصیلات:
دکتری تخصصی مهندسی عمران - آب
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد مطالعات ژئوتکنیک و تونل
مدیر واحد ژئوتکنیک - طراحی تونل
شبیر ارشد نژاد
تحصیلات:
دکتری مکانیک سنگ
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد نقشه برداری
مدیر گروه نقشه برداری و GIS
مرتضی هاتف دهنیه
تحصیلات:
کارشناسی رشته نقشه برداری
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد معماری و شهرسازی
کارشناس معماری و شهرسازی
حدیث ابوالفتحی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی معماری - معماری
تلفن: 46049846
:
کارشناس معماری و شهرسازی
سمیه رنجبر
تحصیلات:
كارشناسی مهندسی معماری - معماری
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد کنترل پروژه
کارشناس سازه و کنترل پروژه
خشایار بهرامی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
تلفن: 46049846
:
کارشناس کنترل پروژه
فرانک-رزاقی
تحصیلات:
كارشناسی ارشد مهندسی عمران - زلزله
تلفن: 46049846
:
مدیر واحدکنترل پروژه
علیرضا محمدپور
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت
تلفن: 46049846
:
پرسنل واحد نظارت و مدیران پروژه
سرپرست پروژه های استان خراسان رضوی
محمدرضا شیردل
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 46049846
:
سرپرست پروژه های استان کهگیلویه و بویراحمد
علی اصغر درخشنده
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – منابع آب
تلفن: 46049846
:
سرپرست پروژه های شمال استان فارس
رضا سواری
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
تلفن: 46049846
:
مدیر پروژه
محمد اسفندیاری
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
مدیر فنی پروژه های استان کهگیلویه و بویراحمد
محمد ابراهیم قابزلو
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی عمران
تلفن: 46049846
:
مدیرپروژه و مدیر گروه روسازی راه آهن
حمیدرضا اعوانی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
تلفن: 46049846
:
مدیر پروژه
سهیل سالک گیلانی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
تلفن: 46049846
:
کارشناس نظارت
پرستو پیراگر
تحصیلات:
كارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تلفن: 46049846
:
 
پرسنل واحد دفتر فارس
مدیردفتر استان فارس
قدرت الله اژدری
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی عمران
تلفن: 46049846
:
 
پرسنل واحد دفتر اصفهان
مدیردفتر استان اصفهان
کوروش اویسی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
تلفن: 46049846
:
 
پرسنل واحد دفتر اهواز
مدیر دفتر استان خوزستان
علی عبدالهی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی عمران
تلفن: 46049846
:
 
پرسنل واحد مناقصات و قراردادها
مدیر واحد مناقصات و قراردادها
احمد کسرایی
تحصیلات:
دکتری راه آهن - خط و سازه های ریلی
تلفن: 46049846
:
کارشناس نظارت
ععمران کمالی زاده
تحصیلات:
كارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 46049846
:
کارشناس مناقصات
مینا عباس زاده
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی معماری - معماری
تلفن: 46049846
:
Copyright 2019 © EttehadRah Co.