مهندسين مشاور اتحادراه

مهندسین مشاور اتحاد راه در سال 1360 با هدف طراحی و نظارت پروژهای عمرانی و زیر بنایی تاسیس گردید،و تا کنون بیشتر فعالیت را در زمینه پروژه های راه و راه آهن داشته است.مهندسین مشاور اتحاد راه عضو جامعه مهندسان مشاور ایران می باشد و وب سایت جامعه مهندسان مشاور در ایران مهندسین مشاور اتحاد راه را تحت کد فعالیت 18 معرفی کرده است. در این مهندسین مشاور دکترا 3 نفر-کارشناس ارشد 20 نفر-کارشناس 60 نفر-کاردان فنی 80 نفروجمع پرسنل 163 نفر مي‌باشد.برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ...

خدمات شرکت مهندسين مشاور اتحادراه

1.مطالعات جامع و تفضیلی راه و راه آهن
2.مدیریت طرح راه و راه آهن
3.نظارت کارگاهی و عالیه راه و راه آهنبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ...

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
گواهینامه عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران
اولین جشنواره مهندسی ساختمانبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ...
خدمات شرکت


اطلاعات بیشتر ...


مطالعات جامع و تفضیلی راه و راه آهن


مدیریت طرح راه و راه آهن


نظارت کارگاهی و عالیه راه و راه آهن
  اتحاد راه
آخرین پروژه ها :
  مطالعه قطعه سوم راه اصلي پاتاوه- دهدشت
  نظارت و بررسي فني قطعه 4 راه‌آهن دوخطه بافق
  قطعه چهارم راه‌آهن اصفهان- شيراز
  قطعه سوم محور راه كازرون- دشت ارژن
  قطعه سوم محور راه كازرون- دشت ارژن
  نظارت قطعات 3 و 4 آزادراه قم- كاشان
  آزادراه تهران- شمال
  قطعه چهارم راه‌آهن ميانه- اردبيل
   بیشتر ...
گواهینامه ها و تقدیرنامه ها:
  گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
  گواهینامه عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران
  اولین جشنواره مهندسی ساختمان

   بیشتر ...
آدرس دفتر مركزي:
  تهران، يوسف آباد، خيابان ابن سينا، نبش خيابان 37، پلاك 119
   تلفن: 88600740-021
  كد پستي 1434663111
  ایمیل : info@ettehadrah.ir
آدرس دفتر فني:
  تهران، يوسف آباد، خيابان ابن سينا، خيابان 25، پلاك 11
   تلفن: 88723279-021
آدرس دفتر شيراز:
  شيراز، بلوار مدرس، خيابان فضل آباد، كوچه شماره 4، پلاك 63
   تلفن: 7262320-0711
آدرس دفتر ياسوج:
  ياسوج، بلوار باهنر، ساختمان ماني
   تلفن: 2233058-0741
آدرس دفتر اهواز:
  پادادشهر، خيابان هفتم، نبش خيابان بنفشه، پلاك 61
   تلفن: 5529959-0611
Copyright 2013 © Ettehad Rah Company :: Powered By Parsian