دات نت نیوک
معرفی مدیران
مدیرعامل
جواد جواهری
تحصیلات:
کارشناس مهندسی عمران دانشگاه تبريز
تلفن: 46049846
:
مشاور عالی مدیر عامل (چهره ماندگار راهسازی)
منوچهر احتشامی
تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 46049846
:
رئیس هیئت مدیره
مسعود قدیمی
تحصیلات:
کارشناس ارشد سازه دانشگاه تبریز
تلفن: 46049846
:
نایب رئیس هیئت مدیره
ابوذر شفیع پور
تحصیلات:
کارشناش ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت
تلفن: 46049846
:
عضو هیئت مدیره
سيدابوالقاسم همايونفر
تحصیلات:
کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه شيراز
تلفن: 46049846
:
مدیر اداری و منابع انسانی
حمیدرضا چگینی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن: 46049846
:
Copyright 2019 © EttehadRah Co.