دات نت نیوک
پدافند غیرعامل

موضوع پدافند غیرعامل در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی بشر برخورداراست. انسان هاي اولیه براي در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود و هم چنین براي کاستن از نگرانی ها به غارها، بالاي درختان و دیگر مأمن هاي طبیعی پناه می بردند. با شکل گیري تمدن هاي اولیه در جهان که با وقوع جنگ همراه بود، انسان ها اصول اولیه پدافند غیرعامل را به صورت جوشن و سپر براي حفاظت انفرادي و برج و بارو و قلاع محکم و مرتفع را براي تأمین امنیت گروهی به صورت گسترده اي رواج دادند. وجود خندق در اطراف شهرها و ایجاد دروازه هاي مستحکم براي پیشگیري از حملات غافل گیرانه دشمن در تمام نقاط جهان امري رایج بود.

پدافند غیر عامل مجموعه تدابیر و طرح­هایی است که بکارگیری آنها در طراحی و ساخت تاسیسات و مجتمع­ های زیستی و زیربنایی، توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران حتی­ المقدور بدون نیاز به سلاح و نیروی انسانی و به صورت خود به خود افزایش داده، پیامد های بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر فراهم می­ نماید.

در صورت بروز جنگ، استراتژیست­ ها و طراحان عملیات جنگی تلاش می ­کنند شاهرگ های حیاتی و زیرساخت های جامعه را هدف قرار دهند. روشن است که مشخصات عمومی محل استقرار و کالبد پیرامون طرح در احتمال وقوع تهدیدات، سناریوهای احتمالی دشمن برای حمله، سلاح مورد استفاده و تصمیم گیری های بهره بردار طرح برای ارتقاء قابلیت های پدافند غیر عامل و پایداری در مراحل مختلف اثرگذار می باشند .

با توجه به موارد عنوان شده کاهش آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور در برابر خطرات طبیعی و حملات دشمن یکی از اهداف مهم پدافند غیر عامل می باشد. افزایش مقاومت نسبی تاسیسات ساخته شده در مقابل حملات دشمن یا اجرای طرح های مهندسی از جمله استفاده از عمق و عوارض طبیعی زمین و... می توانند کاهش آسیب پذیری نقاط هدف و تاثیر جنگ افزار دشمن را در پی داشته باشند.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و منابع و ذخایر استراتژیک انرژی ایران، و بحران های مختلف سیاسی و نظامی در منطقه، رعایت و اجرای ضوابط پدافند غیر عامل در طراحی و جانمایی ایستگاه ها و خطوط شبکه ریلی، شبکه راهها، بزرگراه ها و آزادراه ها، سازه ها و ابنیه فنی و زیربنایی از جمله پل ها و تونل ها در این مهندسین مشاور همواره از جایگاه و اهمیت ویژه ­ای برخودار بوده است

Copyright 2019 © EttehadRah Co.